Predseda Klubu

  Frederik Béreš

  Kluboví manažéri Vyšná Myšľa

              

  Michal Pástor                                        Martin Karafa

 

 

 

 

Tréner 

  Ladislav Čontoš