Predseda Klubu

Matej Štefuš

  Kluboví manažéri Vyšná Myšľa

              

          Martin Karafa                     Frederik Bereš